ข้อทดสอบประจำบทเรียน


หน่วยที่ 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง

หน่วยที่ 3 การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน

เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 4 แนวทางการทำโครงงาน

การวางแผนดำเนินการทำโครงงานให้สำเร็จ
ขั้นตอนการลงมือพัฒนาโครงงาน

หน่วยที่ 5 รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน

รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การเขียนบทคัดย่อโครงงาน

หน่วยที่ 6 การนำเสนอและประเมินโครงงาน

การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม

ลงทะเบียนงานกลุ่ม
เลขที่
ชื่อ - นามสกุล
work1
work2
work3
work4
work5
work6
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344ข้อทดสอบประจำบทเรียน

ลิงค์แหล่งเรียนรู้
เรียนคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ
thaigooviews
โครงงานราชประชานุเคราะห์ 27
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
โครงงานลำปางกัลยานี
โครงงานเกมคอมพิวเตอร์